Nedostatečně konkrétní a jasné zadání a nesprávně nastavená očekávání jsou počátkem konce každé spolupráce. A u kreativní práce, jakou je právě copywriting, to platí dvojnásob. Zadání musí vždy vzejít od zákazníka. Zákazník musí jasně definovat:

CO chce za text

Klienti si dost často myslí, že použít jeden a týž text pro newsletter, článek na blogu i sociální sítě je dostačující. Dokonce že jeden text stačí na všechny sociální sítě. Před touto zkratkou a způsobem "šetření" času i peněz se mějte na pozoru.

Každá forma komunikace pracuje s různým typem cílovky v jiné fázi nákupní procesu a proto zvolený text musí obsahovat správné formulace a informace. Pokud máte pocit, že "to stačí", okrádáte se o možný lepší výsledek svého snažení. Pokud vám to tvrdí copywriter, vyměňte ho.

PROČ to chce

Je obrovský rozdíl mezi textem, který má prodávat a mezi textem, jehož cílem je posílení vnímání značky. A jiné to bude, potřebujete-li obojí. Něco jiného je firemní claim a něco jiného je nadpis. Pro různé cíle zkušený profík volí různé myšlenkové principy a procesy tvorby. Je to stejné jako se stavbou. Rodinný domek se staví jinak než mrakodrap.

JAK to bude vypadat

Musíme si uvědomit, že text nikdy neexistuje ve vakuu sám o sobě. Tím spíš v online světě. Informace se dá popsat různými způsoby. A pokud vhodně zkombinujete text, obrázky, barvy nebo typ písma, dáte textu úplně jinou formu. Zkušený copywriter bude mít přesah do jiných oborů - např. UX designu (nebo SEO, grafiky, atd.). Umí rozpoznat, že text a to vše okolo, prostě není v souladu. Zkušený profík, pokud jste mu dobře zaplatili, si dokonce sám řekne o to, aby měl možnost finální verzi textu dotvořit až poté, co jej uvidí v prostředí, kde text bude viset.

Nízký rozpočet a špatné zadání jsou nejčastějšími příčinami, proč to s tím textařem nevyšlo. Nezkušený copywriter de facto nemá bez širšího kontextu šanci pochopit, že zákazník nedodal kvalitní zadání. Prostě vám dodá to, co jste po něm chtěli. I pro zkušeného copywritera je leckdy náročné dobrat se toho, co skutečně chcete.

Mezi tím, co chcete a co potřebujete bývá častokrát set sakramentsky velký rozdíl.

Zkušení copywriteři jsou dražší právě proto, že klientovo zadání je poptávka. Zadání se z toho stane většinou až tak po hodině a více povídání si o budoucím výsledku. Pro copywritera to znamená, že vám nafakturuje třeba o 2 tisíce víc. Pro vás to znamená třeba o desítky tisíc lepší tržby. Copywriter je investice. Marketing je investice. Ne nákladová položka.

Co si od copywritera kupujete

Copywriter není zedník. I když smlouva nebo dohoda s copywriterem obsahuje náležitost smlouvy o dílo, je to jenom jedna část celé té zapeklitosti s námi kreativci. Pokud zedník postaví křivou zeď, šikmou podlahu a kachličky v koupelně odpadávají ode zdi, je zcela jasné, že máte relevantní důvody nepřevzít dílo a reklamovat fušersky odvedenou práci.

Věcné a měřitelné vady textu jsou nasnadě:

  • chtěli jste newsletter, ale dostali článek na blog
  • chtěli jste prodejní text k produktu A, ale dostali jste povídání o firmě
  • chtěli jste název značky a claim, ale dostali jste něco jako nadpis
  • text obsahuje chyby, nesmysly, hrubky, stylistické vady, faktické informace neodpovídají podkladům

To vše můžete reklamovat a je zcela jasné, že copywriter neodvedl dobrou práci. Hoďte mu text na hlavu a trvejte na odstranění vad. Do této míry copywriter nenaplnil podstatu bezvadného díla.

Horší to je, pokud se vám text prostě nelíbí. Tady se dostáváme do subjektivní roviny. Navíc vaše cílovka, tedy vaši zákazníci, mohou mít zcela jinou mentalitu a vnímání než máte vy jako zadavatel a copywriter předně text zpracuje tak, aby fungoval právě na vaši klientelu. Pokud jste si na začátku dobře odkomunikovali styl, nemělo by se vám to stát.

Pokud se přeci jenom dostanete do stavu, že výsledný text se vám nelíbí a tedy subjektivně nesplňuje vaše očekávání a představy, máte několik možností, jak reklamaci přistupovat a samozřejmě je i na copywriterovi, jak se k reklamaci postaví.

Požádejte copywritera o přepracování

Pokud copywriterovi sdělíte CO přesně vám na textu nehraje a PROČ, požádejte ho o přepracování. Doporučuji vám nejdříve s ním prodiskutovat jak to vidí i on z profesního hlediska. Měli byste být připraveni tuto vícepráci copywriterovi zaplatit. Pokud máte dobrý vztah, copywriter vám pravděpodobně nabídne, že úpravy udělá nad rámec dohodnutých hodin zdarma nebo vám nabídne jinou prozákaznickou dohodu. Kupříkladu já osobně klientům nabízím jednu hodinu práce na předělání nad rámec. Pokud se jedná o rozsáhlé úpravy, hledám vždy cestu, jak se domluvit na oboustranně uspokojujícím řešení za předpokladu, že se jedná o konstruktivní kritiku i ze strany klienta a jedná se o první žádost o předělání. Není nic horšího, než když klient přijde s návrhy na úpravy, vy to předěláte a on vám to obratem pošle s návrhem jiných úprav, které mu před tím nevadily.

Neplaťte nic

Samozřejmě, že máte možnost copywriterovi odmítnout zaplatit nebo doplatit fakturu. Musíte se však smířit s jednou zcela zásadní věcí: Cokoliv z textu, který copywriter sestavil, nemáte právo použít, pokud jste za text nezaplatili. Platbou za text si kupujete dílo a také licenci k užití autorského práva k textu. A to i tehdy, obsahuje-li text informace, které jste dodali vy sami. Není nic horšího, než klienti, kteří nám nezaplatí, ale naše texty potom vesele používají. A úplně největší peklo, když k tomu my copywriteři dostaneme špatnou referenci.

Já si od klientů vždy beru 50 % nevratnou zálohu, která mi pokryje tu část mé práce, kterou spálím na přípravě, studiu tématu, cílovky, atd.

Za text zaplaťte a najměte si korektora

Takové to "líbí/nelíbí" dost často vyřeší zásah jiného coypywritera, který možná lépe naplní vaše očekávání. Zaplaťte původnímu copywriterovi za hotové texty. Tím získáte i licenci k autorskému právu a můžete texty použít a nechat je dopracovat jiného profíka. Stylistická korektura připraveného textu už nestojí takový balík a zpravidla je to nejlevnější řešení, jak dojít ke svému cíli. Rozhodně ani toto nemusí být situace, kdysi copywriter zaslouží negativní referenci.

Kreativní práce sebou vždy nese riziko, protože hodnocení kvality je prostě subjektivní. Dokonce ani my jako profíci se mezi sebou neshodneme, co je a co není dobré. Je to stejné mezi grafiky, malíři, fotografy nebo spisovateli. Jsem si však jistá jednou věcí:

Čím víc toho odmakáte vy i copywriter na začátku, tím kvalitnější a funkčnější bude výsledný text.