S ohledem na situaci týkající se onemocnění covid19 se při organizaci offline eventových akcí řídíme aktuálně platnými nařízeními Vlády ČR. Je tedy pravděpodobné, že se budete při vstupu na akci muset prokázat:

  • platným dokladem o očkování
  • platným potvrzením o testu na covid19 s negativním výsledkem
  • potvrzením o prodělání nemoci

Podrobné informace sledujeme z oficiálního zdroje – z webu Vlády ČR.

Chceme se bavit a zároveň nám není lhostejné zdraví vaše, naše a všech našich blízkých, se kterými se potkáváme. Proto se spoléháme na osobní zodpovědnost každého z nás a věříme, že pokud se necítíte dobře, nevystavíte sebe ani nás riziku nákazy jakoukoliv infekční chorobou. Ona i ta rýmička umí potrápit.

Děkujeme, že jste ohleduplní. :)